پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

به منظور پشتیبانی مؤثر از برنامه‌های تحول قضایی، پردیس نوآور‌های حقوقی و قضایی در راستای استفاده از ظرفیت شرکت‌هاي دانش‌بنيان، استارتاپ‌ها و مدل‌های نوین کسب و کار در جهت بهینه‌سازی عملکرد قوه‌قضاییه در انجام مأموریت‌های مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات، صیانت از بازار ملی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و ارتقاء زیرساخت‌های حقوقی و قضایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تأسیس شده است. روند شکل‌گیری پردیس از سال ۱۳۹۸ آغاز گردید و پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدامات اجرایی مربوط به آن، سرعت گرفت و مجموعه پردیس در تاریخ دوم مهر ماه ۱۳۹۹ توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، افتتاح شد. مدیریت این پردیس توسط شرکت نوآوری و کارآفرینی آرمانی شریف (پارادایس هاب) انجام می‌شود.

درخواست استقرار و بازدید از پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی