خوش آمدید

پردیس نوآوری حقوقی قضایی

 
درباره ما

بستری برای رشد تیم‌ها و شرکت‌های نوآور

پردیس نوآوری حقوقی و قضایی، بزرگ‌ترین زیرساخت حمایتی برای توسعه نوآوری‌های این حوزه و اتصال فناوری‌های مدرن به اکوسیستم حقوقی و قضایی ایران است. بستری برای رشد تیم‌ها و شرکت‌های نوآور و خلاق در حیطه‌های گوناگون حقوقی و قضایی که تسریع و تسهیل انواع فرایندهای این حوزه را در ایران دنبال می‌کند. اینجا، جایی برای رشد جدیدترین، خلاقانه‌ترین و بکرترین ایده‌ها برای توسعه و بهبود زیرساختی قضایی کشور است.

 

 
 
 
پردیس نوآوری
هدف هایی که در پردیس حقوقی و قضایی دنبال میکنیم

اهداف ما

فضای اشتراکی
ایجاد فضای کار اشتراکی تخصصی
فناوری های حقوقی قضایی
توسعه فناوری های حقوقی قضایی
کارسازی فناوری های قوه قضاییه

 

 

در مسیر شکوفایی

تاریخچه ما

مهر 1399

افتتاح پردیس نوآوری حقوقی و قضایی
مهر 1399

فروردین 1400

استقرار اولین تیم نوآوری حقوقی از بخش خصوصی
فروردین 1400

آذر 1400

بازدید معاونت راهبردی قوه قضاییه از پردیس
آذر 1400

اسفند 1400

افزایش ظرفیت پردیس
اسفند 1400

اردیبهشت 1401

برگزاری رویداد معارفه میان تیم‌های اکوسیستم نوآوری حقوقی و معاونت‌های قوه قضاییه
اردیبهشت 1401
پردیس نوآوری حقوقی و قضایی حاصل یک همفکری است

حامیان و پشتیبانان

 

×