رد کردن لینک ها

درباره پردیس

پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی در مهرماه سال 1399 با حضور ریاست قوه قضائیه تاسیس گردیده است. هدف از ایجاد این پردیس، حمایت از روحیه کارآفرینی شرکت ها و افرادی است که در حوزه حقوق و قضا فعالیت کرده و ایده های نوآورانه ای در این حوزه دارند. الگوی کاری این فضا از جنس فضای کار اشتراکی می باشد که موجب می شود شرکت ها و افراد متخصص مستقر در این فضا به واسطه تعاملی که با یکدیگر دارند، در زنجیره ایجاد شبکه نوآوری حقوقی نقش موثر و فعال ایفا نمایند. علاوه بر ظرفیت ارتباط میان شرکت های فناورانه و نوآورانه حوزه حقوق با یکدیگر، با توجه به تعاملی که قوه قضائیه با پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی دارد، امکان ارتباط با قوه قضائیه در پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی فراهم است.
لازم به ذکر است؛ در پردیس نوآوری های حقوقی و قضائی رویدادهای مرتبط با سازمان های زیر نظر قوه قضائیه برگزار می گردد و از این طریق از ظرفیت بخش خصوصی برای حل مسائل دانش بنیان و فناورانه سازمان قوه قضائیه استفاده می گردد.

ارتباط با پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی