مدیریت پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

تصمیمات راهبردی مربوط به بهره‌برداری از پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی توسط هیأت عامل، اتخاذ می‌شود. با توجه به گستردگی حیطه فعالیت، تنوع موضوعات و بررسی دقیق جنبه‌های تخصصی، از اعضای مدعو جهت شرکت در جلسات هیأت عامل دعوت به عمل می‌آید. هم‌چنین به منظور تسریع در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با امور پردیس، اقدامات لازم توسط کمیته اجرایی انجام می‌شود که زیر نظر هیأت عامل، فعالیت می‌کند.

مدیرکل دفتر نوآوری و مدیریت تحول قوه قضاییه
رییس هیات عامل و کمیته اجرایی
عضو هیات عامل صندوق نوآوری و شکوفایی
عضو هیات عامل و کمیته اجرایی
معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری
عضو هیات عامل و کمیته اجرایی
رییس پژوهشگاه قوه‌قضاییه
عضو هیات عامل
مشاور مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه‌قضاییه
عضو هیات عامل
مدیر عامل شرکت پارادایس ‌هاب
عضو هیات عامل و کمیته اجرایی