ماموریت‌های پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

قوه‌قضاییه دانش‌بنیان و چابک

تحقق قوه‌قضاییه دانش‌بنیان و چابک با هدف بهره‌گیری از ظرفیت حوزه دانش‌بنیان و نوآور در حل مسائل و رفع نیازهای قوه‌قضاییه

سرمایه اجتماعی

ارتقا کارآمدی و سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی

شرکت‌های نوپای حقوقی و قضایی

حمایت از شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های نوپا در حوزه حقوقی و قضایی

شتاب‌دهی

پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه حقوقی، حمایت‌ از شرکت‌ها و تشکل‌های نوآفرین و نوپا و ایده‌های نوآورانه در قالب شتاب‌دهنده‌ها