اخبار پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

برگزاری نخستین جلسه کارگروه ساماندهی امور حقوقی و قضایی فعالان حوزه نوآوری

برگزاری نخستین جلسه کارگروه ساماندهی امور حقوقی و قضایی فعالان حوزه نوآوری

نخستین جلسه کارگروه ساماندهی امور حقوقی و قضایی فعالان حوزه نوآوری با حضور مسئولان قضایی، اجرایی و برخی مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان کشور روز دوشنبه اول دی ۱۳۹۹ در معاونت راهبردی