اهداف پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضایی

اندیشه بنیادین ایجاد پردیس، این تفکر است که موانع ارادی و غیرارادی در رفع مسائل حقوقی و قضایی، جز با انعطاف پذیری و نگاه نوآورانه و تجلی آن در افکار و ابزار، از میان نخواهد رفت.

پردیس به دنبال ایجاد یک جامعه برای همه کسانی است که در پی ایجاد نوآوری در اقدامات و خدمات حقوقی و قضایی هستند و آزمایشگاهی مشترک برای کلیه افراد مرتبط با جامعه حقوقی و قضایی می‌باشد. تأسیس پردیس، سرآغازی برای آفرینش زیست‌بوم نوآوری‌های حقوقی و قضایی و به هم‌رسانی تمام کنشگرانی است که دغدغه ارزش‌افزایی در این حیطه را دارند.

به منظور پشتیبانی مؤثر از برنامه‌های تحول قضایی، پردیس نوآور‌های حقوقی و قضایی در راستای استفاده از ظرفیت شرکت‌هاي دانش‌بنيان، استارتاپ‌ها و مدل‌های نوین کسب و کار در جهت بهینه‌سازی عملکرد قوه‌قضاییه در انجام مأموریت‌های مصرح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت مؤثر بر اجرای قوانین و مقررات، صیانت از بازار ملی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها و ارتقاء زیرساخت‌های حقوقی و قضایی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، تأسیس شده است. روند شکل‌گیری پردیس از سال ۱۳۹۸ آغاز گردید و پس از انعقاد تفاهم‌نامه میان معاونت راهبردی قوه‌قضاییه، معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، اقدامات اجرایی مربوط به آن، سرعت گرفت و مجموعه پردیس در تاریخ دوم مهر ماه ۱۳۹۹ توسط ریاست محترم قوه‌قضاییه، افتتاح شد. اهداف پردیس شامل موضوعات زیر است: